EnglishVietnam

Views: 4001

Bộ phận trao đổi nhiệt - Heat exchange

Product code : 1458988740

Bộ phận trao đổi nhiệt loại: ZL95B-60X (Heat exchange model: ZL95B-60X); Vật liệu: SS316L (Material: SS316L)

Liên hệ trực tiếp
Quantity:

Related Products

Updating