EnglishVietnam

Cơ giới hóa trồng ngô tại vùng chăn nuôi bò sữa

  25/11/2015

Cập nhật: Ngày 25/11/2015

Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có diện tích 66 hecta và được quy hoạch như là hạt nhân của khu chăn nuôi bò sữa tập trung tỉnh Hà Nam. Đây là vùng chăn nuôi thuộc dự án “Phát triển ngành sữa bền vũng tại Việt Nam” hợp tác giữa chính quyền tỉnh Hà Nam và chính phủ Hà Lan trong khuôn khổ của Chương trình Phát triển Kinh doanh Bền vững và An ninh Lương thực trong giai đoạn từ năm 2014 – 2018.

Mục tiêu của dự án nhằm hình thành và phát triển vùng chăn nuôi bò sữa chuyên nghiệp và bền vững theo qui mô trang trai gia đình, từ đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo công ăn việc làm và giảm thiểu việc nhập khẩu sữa.
Theo kế hoạch đến tháng 12/2017, trên lô đất 66 hecta này sẽ có thêm 8 trại chăn nuôi được hoàn thành với qui mô tổng đàn là từ 50 đến 80 con bò sữa mỗi trại, trong đó mỗi trại có ít nhất là 30 con bò cho sữa. Theo khuôn khổ của dự án, dự kiến đến tháng 12 năm 2018 sẽ hoàn tất vùng chăn nuôi bò sữa tập trung tại tỉnh Hà Nam với khoảng 50 trang trại chăn nuôi bò sữa, sản xuất tối thiểu 7 triệu kg sữa mỗi năm và tạo ra 345 việc làm cho người lao động.
Với vai trò là đối tác chính của dự án, FrieslandCampina đảm nhận vai trò quản lý, điều hành và trực tiếp đầu tư để xây dựng vùng chăn nuôi bò sữa chuyên nghiệp tại tỉnh Hà Nam với 2 trang trại mẫu tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên.

Để đáp ứng như cầu trồng ngô trên diện rộng, chất lượng gieo đồng đều, thay thế được nhiều nhân côn lao động và giảm chi phí sản xuất, Trại bò của ông Nguyễn Bắc Linh đã đầu tư máy gieo ngô HAMCO 4 hàng kết hợp bón phân để cơ giới hóa toàn bộ khâu trồng ngô làm thức ăn cho bò.

Với khoảng cách hàng và khoảng cách hạt trên hàng thay đổi được, hạt gieo đồng đều, độ nông sâu điều chỉnh theo yêu cầu nông học, lượng phân bón điều chỉnh theo từng loại giống và chân đất canh tác, Máy gieo ngô HAMCO đã thay thế 50 lao động thủ công. Dự kiến trong 1 năm trại bò của ông sẽ thu hồi vốn đầu tư máy.

 

Lý Văn Duy - HAMCO

Comment

News View all

Thanh hóa đưa máy trồng khoai tây vào sản xuất

Máy trồng khoai tây 2 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2CM-2 được lắp liên hợp trên máy kéo cỡ trung, tháo lắp dễ dàng, trồng 1 lần 2 hàng đơn, khoảng cách hàng điều chỉnh được từ 65 đến 80cm, khoảng cách củ/hàng 25 – 33cm