EnglishVietnam

Views: 3349

Tấm gia nhiệt máy rót sữa - Tráng Teflon (PTFE)

Product code : tgn200

Tấm gia nhiệt máy rót sữa; Vật liệu: nhôm hợp kim; Tráng Teflon (PTFE)

Liên hệ trực tiếp
Quantity:

Related Products

Updating