EnglishVietnam

Thanh hóa đưa máy trồng khoai tây vào sản xuất

  15/10/2016

Cập nhật: ngày 12/10/2016

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Hợp tác xã Thọ Chung, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân, đã sử dụng máy trồng khoai tây 2 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2CM-2 để thực hiện mô hình trồng 20ha khoai tây Marabel của Đức. Tới tham quan có các đồng chí phòng nông nghiệp, lãnh đạo các hợp tác xã trên địa bàn huyện thọ xuân, cán bộ Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế An Việt, Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội (HAMCO).

Các đại biểu tham quan mô hình

Hợp tác xã Thọ Chung là đơn vị đầu tiên áp dụng mô hình cơ giới hóa khâu trồng khoai tây bằng máy và cũng là đơn vị triển khai trồng khoai tây vụ đông năm 2016 sớm nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tổ công nhân vận hành

Máy trồng khoai tây 2 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2CM-2 được lắp liên hợp trên máy kéo cỡ trung, tháo lắp dễ dàng, trồng 1 lần 2 hàng đơn, khoảng cách hàng điều chỉnh được từ 65 đến 80cm, khoảng cách củ/hàng 25 – 33cm, máy tự lên luống, tự đặt củ, bón phân và thuốc trừ sâu , lấp đất, năng suất đạt 0,2ha/h. Máy đặt củ đồng đều, mỗi lần gầu tải lấy 1 củ và đặt đúng khoảng cách yêu cầu.

Công nhân bổ khoai giống để giảm thiểu lượng giống

Kế hoạch vụ Đông xuân 2016-2017, diện tích khoai tây Marabel được sản xuất theo mô hình liên kết giữa Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế An Việt và 13 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kết có diện tích hơn 1000 ha.

Giống khoai tây Marabel của Đức

Mô hình cơ giới hóa trồng khoai tây bằng máy là bước đi tiên phong, làm giảm nhiều chi phí trong sản xuất cây khoai tây, đáp ứng yêu cầu mùa vụ và diện tích trồng khoai tây trên diện rộng của tỉnh Thanh Hóa.

Lý Văn Duy

Comment

News View all

Cơ giới hóa trồng ngô tại vùng chăn nuôi bò sữa

Vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có diện tích 66 hecta và được quy hoạch như là hạt nhân của khu chăn nuôi bò sữa tập trung tỉnh Hà Nam. Đây là vùng chăn nuôi thuộc dự án “Phát triển ngành sữa bền vũng tại Việt Na